?למה מכשול לשלום

Picture
בעקבות האסון הקשה של רצח חמשת בני משפחת פוגל באיתמר, החליטו שתי נשים צעירות מירושלים לייסד קרן ייחודית לשם גיוס כספים לטובת שלושת ילדי המשפחה שניצלו מן האירוע המחריד. כל זאת על מנת לחסוך הוצאות נלוות המקובלות בארגוני סיוע שונים, ולהעביר את הכסף כולו ובאופן מיידי לטובת הילדים. לילדים הללו צפוי מסע מפרך מאין כמוהו והתמודדויות קשות ביותר על מנת לבנות לעצמם חיים נורמטיביים. על אף העובדה שאין ביכולתנו להיות להם לעזר באופן אישי בהתמודדותם עם האבל והכאב, ניתן לסייע להם בצורה סמלית על ידי הקלת העול הכלכלי המונח על צווארם. גם אתם יכולים לעזור!!!

במהלך ימי האבל והכאב להם היו שותפים יהודים מן הארץ והעולם כולו, אמצעי תקשורת ברחבי עולם התייחסו לבני משפחת פוגל הנרצחים כ"מכשול לשלום". זהו ביטוי מרושע ההופך למעשה את הקערה על פיה ומתאר את הקורבן כתוקפן תוך התעלמות מוחלטת מן העובדות ומן המעשה המחריד, חסר האנושיות והאכזרי מאין כמוהו. אם הרב אודי, רותי, יואב, אלעד, והתינוקת הדס בת ה-4 חודשים היו "מכשול לשלום" אנו חפצים לכבד את זכרם באמצעות אמירתנו הגאה "גם אני מכשול לשלום". לשם כך עצבנו חולצות טי שירט עם הדפס של הכיתוב הזה, כי כפי הנראה כולנו, בכל מקום מהווים "מכשול לשלום".

יהי זכרם ברוך, ה' יקום דמם.

100% מהרווחים על מכירת החולצות ייתרמו לטובת ילדי משפחת פוגל הניצולים.

.למידע נוסף ולהזמנות - צרו קשר

Disclaimer: We are not a "fund" and this is not a commercial venture. We are simply individuals raising money to be given 
DIRECTLY and immediately to the surviving Fogel children.